Çark caddesi İstiklal mah.Rasim Basiş iş merkezi no:273 kat:1
05537934193

Bilişsel Davranışcı Terapi

Sakarya Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü

Öğrenme kuramlarına göre tüm tepkiler alışmaya tabidir. Başka bir deyişle, aynı uyaran sürekli olarak verilmeye devam edilirse, uyarana verilen tepkinin şiddeti azalır. Deney hayvanla­rında olduğu gibi, insanlarda da söndürme işlemi sırasında kaçınma davranışları engellenerek, anksiyete oluşturan uyaranla yüzyüze gelme sü­resi uzatılır. Alıştırma tedavisi (exposure therapy) olarak da bilinen davranışçı yaklaşımların te­melinde bireyin anksiyete oluşturan yer/durum/ nesne/düşünce/imaj ile yeterince süre yüzyüze getirilmesi ve böylelikle kaçınma davranışlarının söndürülmesi ve alışma durumunun sağlanması söz konusudur. Ancak her yüzyüze gelme (exposure) deneyiminin terapötik özellikler taşıdığı söylenemez. Düşünülecek olursa uya­ranla yüzyüze gelme deneyimi hem anksiyetenin oluşumuna hem de sönmesine neden olmakta­dır. Örneğin köpek fobisi köpekle uygunsuz bir biçimde karşı karşıya gelme sonucu oluşur. Ancak köpek fobisinin tedavisi yine köpekle karşı karşıya gelme ile sağlanmaktadır. O halde sorulması gereken; hangi karşılaşma deneyimlerinin korku ve kaçınma davranışlarına neden olduğu, han­gilerinin ise korkunun sönmesine ve kaçınma davranışlarının ortadan kalkmasına neden ol­duğudur!. Alıştırma temeline dayalı tedavilerin amacına ulaşması için alıştırma işleminin “siste­matik” olarak uygulanması şarttır. 

Auch bei einer erlaubten erwerbstätigkeit besteht dann kein anspruch https://schriftle.com auf kindergeld.